Släpp medarbetarna loss

Ofta sägs att förändringar tar tid och att man måste lägga mycket tid på planering, involvering och implementering. Även om det ofta nog är sant, så finns det en del teorier som motsäger detta. Det är bättre att gå fram snabbt och med stor kraft. Lite som att riva bort ett plåster… I dagens SVD berättas om reklambyrån Humblestorm som på en dag arbetade fram en ny logotyp, en skiss på en ny hemsida och förslag till förändringar på kontoret. Nyckeln låg i att involvera alla medarbetare. Vd Mernosh Saatchi släppte medvetet kontrollen.

“Det gör inget om det inte blir perfekt från början. Man kan alltid förbättra i efterhand”.

Detta gillar jag. Allt för ofta ska det mötas och planeras och grejas i det oändliga och så kommer man aldrig till skott. I IT-världen har begreppet prototyping funnits länge, t ex som en metod att få in feedback från användarna i utvecklingsarbetet. Det kräver att det finns halvfärdiga system (=prototyper) att testa och ge feedback på. En del knyter det till idén att det är rätt lätt att göra 80% rätt, men mycket svårt och tidskrävande att göra de sista 20%. Så, fort igång med de 80%, så det funkar och fila och pula sedan med resten.

Vad kräver då detta? Ja, givetvis måste man hamna ungefär rätt från början, så att justeringar kan göras inom den ram som byggts upp. Minst lika viktigt är dock att det finns ett klimat, en kultur, där det är ok att göra om och förändra. Kanske viktigast tror jag dock är insikten om att vägen framåt är tillsammans.

 

Ps. Se här för intressanta tankar kring hur prototyping kan användas för att göra städer bättre.

 

 

Gott nytt år!

Det har varit ett hektiskt 2012 för Calcarius Consulting. Flera intressanta konsultuppdrag har varvats med ett antal föreläsningar och bokskrivande. Boken Ledning av idrottsföreningar – berättelser från gräsrotsnivå gav eko lite här och var. Flera radioinslag och artiklar visade att många var intresserade av att diskutera situationen för dagens idrottsföreningar. Den är i många fall prekär, något jag diskuterar vidare på min blogg sportmanagement.se. Glädjande nog börjar en del idrottsföreningar se nyttan av att ta in extern kompetens – och då menar jag inte i form av styrelseledamöter…

Under hösten har jag arbetat med en ny upplaga av Organisering och ledning. Tidigare gavs den ut av Norstedts. Fr o m januari 2013 ges den ut av Liber. Den används av drygt 1000 studenter varje år. Nytänkande organisationer använder den också till sina chefer i utvecklingssyfte. Det finns ett antal exemplar kvar av den gamla upplagan. Den säljs nu ut till reducerat pris. Kontakta mig för offert.

Familjeföretagande : affärer och känslorLite i skymundan kom mitt kapitel om Ledarskap i familjeföretag – ur ett medarbetarperspektiv som jag skrev till boken Familjeförtagande – affärer och känslor. Boken har fått positiv uppmärksamhet, då svensk litteratur på området inte är så omfattande. Mitt fokus var på hur medarbetarna kan uppfatta ledarskapet i ett familjeföretag. Särskilt intressant är att det kan uppfattas som svårtolkat, nästan förvirrande ibland. Hur ska man egentligen agera för att vara en “god medarbetare”? Spelar det någon roll vad man gör eller handlar allt ändå bara om de som tillhör familjen och om att samla så mycket pengar i ladorna som helst?

År 2013 fortsätter jag med ett längre konsultuppdrag samt erbjuder föreläsningar av olika slag. Tillsammans med en partner som är psykolog kommer vi att erbjuda en ny ledarskapsutbildning: hållbart ledarskap. Den bygger på forskning om bl a resilience och kaosteori. Genom att kombinera rön från den senaste psykologiforskningen med den senaste organisations- och ledarskapsforskningen har vi formulerat en spännande utbildning. Mer om det senare.

Under året väntar också mer skrivande. Jag jobbar vidare på min bok om hur man kan leda förändrings- och förnyelseprocesser. Forskning kommer varvas med egnas och andras erfarenheter. Håll utkik!

Alla tillönskas ett Gott Nytt År!

Innovation i offentlig sektor

Flera seminarier idag om innovation i offentlig sektor. “Äntligen”, skulle man kunna säga. Det känns som hög tid för offentlig sektor att ta tag i frågan. Martin Sparr från Innovationsrådet för offentlig sektor berättade intressant om deras kartläggning och konkreta arbete. Får en liten känsla av att de skulle ha nytta av de mer radikala idéer som entreprenörskapsforskningen kan erbjuda. Ska man skapa nytt handlar det om att utmana, att vara illojal mot det etablerade. Det är både skrämmande (för en del) och något som många gärna slår ner på. En deltagare på seminariet menade till exempel att en myndighetschef INTE får vilja jobba emot en ny lag. “Det är illojalt”. Mm.. men om det görs i syfte att skapa något nytt?

Det knepiga är att det vi vill åt (innovation) så lätt hämmas av alla andra måsten och sånt som anses vara viktigare. Som system, rutiner, strukturer…. Det är klart att de måste finnas och att allt hänger ihop. Seminariet visade dock att det är så lätt för många att börja där, och inte med hur vi som ledare kan skapa en mer innovativ kultur.

Almedalspulsen…

Det sjuder av liv i Almedalen… även om alla inte är riktigt lika aktiva… En stor kontrast mot hur det brukar vara under den sk Stockholmsveckan. Lite annat i fokus om man säger så. Ser fram emot intressanta seminarier bl a kring ledarskap i skolan och om innovation/entreprenörskap. Och på torsdag har jag sedan mitt eget seminarium om idrottsföreningar.

Lekens betydelse

Sveriges Radio (Vetandets värld) tog i dagarna upp lekens betydelse för kreativiteten. Nu är ju detta inget nytt. Inom entreprenörskapsforskningen har man ett bra tag lyft fram lekens betydelse och påmint oss om att vi som barn är mycket entreprenöriella. Ibland har det gjorts med referens till uttrycket “homo ludens” (den lekande människan), som bl a Johan Huizinga skrivit om. Inte desto mindre är det bra att bli påmind om att vuxna ofta ser lek som något som inte hör hemma inom arbetslivet – förutom i särskilda så kallade “kreativa företag”. Offentliga organisationer till exempel, har ofta en förkärlek för att framstå som allvarliga, som seriösa. Hur kan vi annars lita på dom? Märkligt nog är det många forskare som tycker likadant om vetenskapligt arbete. Mycket talar dock för att vi alla behöver leka, om inte annat för att vi alla behöver skapa nytt då och då. Leken möjliggör för oss att testa något nytt – utan att ta det allt för allvarligt. Då blir det lättare att gå vidare och testa något annat. Och plötsligt så…