Inaktivitet…

… är det på denna sida. Företagets verksamhet rullar dock på, om än i begränsad skala. Mest fokus har nu lagts på mitt arbete på Linnéuniversitetet. Här håller vi på att bilda ett Centrum för Ledarskap i Småland. Verksamheten är igång, men kick-off blir på innovationsdag Småland, som sker 26 oktober 2016. Läs mer här: InnovationsdagSmåland2016.

Social innovation

Ingen tvekan om att “innovation” är ett populärt ord under Almedalsveckan. Likaså ordet “social”. Det är ju på ett sätt roligt att det vi diskuterade i Växjö under 1990-talet nu slagit igenom på bred front: entreprenörskap (och innovation) handlar inte bara om traditionella företag, utan kan ske överallt.

Det som flera pratar om är att vi nu ser tendenser att vi allt mer blandar olika sätt att organisera, utveckla, finansiera verksamheter… och här är det många som står frågande inför fenomenet. man förstår sig inte riktigt på det, så att säga. Hur ger man lån i sådana situationer? En viktig sak har att göra med tidsaspekten. Det får inte ta för lång tid att komma igång.

 

Innovation i offentlig sektor

Flera seminarier idag om innovation i offentlig sektor. “Äntligen”, skulle man kunna säga. Det känns som hög tid för offentlig sektor att ta tag i frågan. Martin Sparr från Innovationsrådet för offentlig sektor berättade intressant om deras kartläggning och konkreta arbete. Får en liten känsla av att de skulle ha nytta av de mer radikala idéer som entreprenörskapsforskningen kan erbjuda. Ska man skapa nytt handlar det om att utmana, att vara illojal mot det etablerade. Det är både skrämmande (för en del) och något som många gärna slår ner på. En deltagare på seminariet menade till exempel att en myndighetschef INTE får vilja jobba emot en ny lag. “Det är illojalt”. Mm.. men om det görs i syfte att skapa något nytt?

Det knepiga är att det vi vill åt (innovation) så lätt hämmas av alla andra måsten och sånt som anses vara viktigare. Som system, rutiner, strukturer…. Det är klart att de måste finnas och att allt hänger ihop. Seminariet visade dock att det är så lätt för många att börja där, och inte med hur vi som ledare kan skapa en mer innovativ kultur.

Samhällsentreprenörskap

I torsdag lyssnade jag på Professor Emeritus i Entreprenörskap vid Linnéuniversitetet, Bengt Johannisson. Han berättade om en kommande antologi i samhällsentreprenörskap. Av döma av förhandstitten kommer det bli spännande texter om hur ett vardagligt entreprenörskap kan uppstå i gränslandet mellan ideella, offentliga och privata organisationer. En slutsats (av flera) är att detta entreprenörskap kan fungera som katalysator i lokala sammanhang. För egen del tycker jag mig se detta tydligt när det gäller idrottsföreningars verksamhet på mindre orter. Dessa har i många fall ersatt kyrkan eller lokala partier som den arena där man “kittar” ihop orten och skapar resurser för social – och företagsmässig – utveckling. Det finns all anledning att lägga mer fokus på dessa typer av studier.