Föreningsutveckling i Värnamo

För några dagar sedan höll jag ett pass med idrottsföreningar i Värnamo-området. Temat var hur man ska öka intäkterna i föreningen. Jag utgick från en berättelse från en idrottsförening jag själv var involverad i för tio år sedan och sedan diskuterade vi kopplingar till de närvarande föreningarna. Läs mer här.

Situationsanpassat ledarskap…

Igår var det dags för ny workshop med ett företag i fastighetsbranschen. Det var läge att lite mer konkret diskutera ledarskap med hjälp av modeller. Vi valde det Situationsanpassade ledarskapet (Hersey & Blanchard). Det blev en bra diskussion där vi lyckades knyta in rätt mycket av det som pågår i den förnyelseprocess företaget är inne i. Särskilt intressant blev det när vi pratade om hur man avgör medarbetarens mognad. Går det att göra objektivt eller grumlas ens bedömningar av förutfattade meningar, fördomar, etc.? En del tyckte det gick att göra det objektivt, ända tills vi började komplicera diskussionen. Då blev det till slut inte så enkelt att självklart slå fast hur en person som vill mycket “ser ut”. Ofta kan det ju låta mycket om en sådan, men hur blir det i praktiken? En chef var helt på det klara med att många som inte framstår som så energiska eller framåt, också har en stark vilja. Men om de har en ledare som inte ser det, utan bara agerar som en instruerande ledare, ja, då kan det effektivt dämpa henne/honom.

Det här var bara en av många riktigt spännande diskussioner under mycket bra workshop. Fantastiskt att få vara med… 🙂

Storytelling m m

I fredags deltog jag på en personaldag med ett bostadsföretag. Min uppgift gick ut på att dels hålla en 40 min inspirationspass om storytelling dels “skörda” stories, bl a i ett “storytellingrum” jag byggt upp. Med videokamera och diktafon kände jag mig lite grann som Niklas i Skavlan. De som berättade “bästa” storyn fick ett fint pris: en fotboll (som hade koppling till mitt inspirationspass)! På bilden återberättas storyn för alla 200 medarbetare. Till höger ser ni Mi Ridell som var konferencier, inspirationstalare, m m under dagen. Hennes professionalitet bidrog till att det blev en riktigt kul dag.

För min egen del var deltagandet ett led i den förnyelseprocess som pågår i företaget. Vi har sedan december jobbat med olika aktiviteter som syftar till att skapa ännu mer glädje, lust, kreativitet, etc. Vi fortsätter under hösten.