Ledarskapsutveckling

En viktig aktivitet för oss är ledarskapsutveckling inom ramen för Centrum för ledarskap i Småland. Förutom att konkret arbeta med ledarskapsutveckling funderar vi en del på hur effektiv ledarskapsutveckling ska gå till. Forskningen är till övervägande del kritisk till nyttan med ledarskapsutvecklingsprogram. Det är svårt att identifiera konkreta förändringar i ledarskapets vardag, även om ledarna i sig kan ha goda upplevelser av att delta i sådana program. Vi tror dock att vi har kommit på några saker. Fortsättning följer….

Nytt år!

Ett nytt spännande år på gång. I år ska vi bland annat ge oss på utmaningen att hjälpa till med att få igång mer entreprenörskap i en offentlig myndighet. Ett antal workshops med ledare på olika nivåer ska förhoppningsvis få igång spännande samtal, tankar och handlingar.

Ett par föreläsningar/workshops med inriktning på praktisk föreningsekonomi för ideella organisationer är också inbokade.

Till det fortsätter ledarutvecklingsprogrammet med ett bostadsföretag (som sker inom ramen för Linnéuniversitetet).

Jag jobbar också med några bokmanus, varav ett har den preliminära titeln: Ledning av idrottsföreningar.

Vi ses!

/Magnus

Mot Stockholm…

Dags för ny omgång av LUP – Ledarutvecklingsprogram – för HSB riksförbund. Jag är ansvarig för programmet för Linnéuniversitetets räkning. 7 träffar á 3 dagar per gång. Som förra gången är vi på Djurönäset. Det ska bli spännande att se vad det är för gäng denna gång. Undrar om de har en aning om vad som väntar dom ;-)? Å ena sidan, å andra sidan…

Storytelling m m

I fredags deltog jag på en personaldag med ett bostadsföretag. Min uppgift gick ut på att dels hålla en 40 min inspirationspass om storytelling dels “skörda” stories, bl a i ett “storytellingrum” jag byggt upp. Med videokamera och diktafon kände jag mig lite grann som Niklas i Skavlan. De som berättade “bästa” storyn fick ett fint pris: en fotboll (som hade koppling till mitt inspirationspass)! På bilden återberättas storyn för alla 200 medarbetare. Till höger ser ni Mi Ridell som var konferencier, inspirationstalare, m m under dagen. Hennes professionalitet bidrog till att det blev en riktigt kul dag.

För min egen del var deltagandet ett led i den förnyelseprocess som pågår i företaget. Vi har sedan december jobbat med olika aktiviteter som syftar till att skapa ännu mer glädje, lust, kreativitet, etc. Vi fortsätter under hösten.