Mycket diskussion om idrott…

I skrivande stund är jag i slutfasen av färdigställandet av boken Ledning av idrottsföreningar. Det är en rapport från en ingående fallstudie av en breddidrottsförening. Den planeras komma ut i juni. Boken har redan väckt visst intresse, i tidningar och radio. Förhoppningsvis kan detta leda till nya satsningar på forskning och utveckling kring just ledning av sådana organisationer. Mer information om boken hittar du här.

2 thoughts on “Mycket diskussion om idrott…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *