Social innovation

Ingen tvekan om att “innovation” är ett populärt ord under Almedalsveckan. Likaså ordet “social”. Det är ju på ett sätt roligt att det vi diskuterade i Växjö under 1990-talet nu slagit igenom på bred front: entreprenörskap (och innovation) handlar inte bara om traditionella företag, utan kan ske överallt.

Det som flera pratar om är att vi nu ser tendenser att vi allt mer blandar olika sätt att organisera, utveckla, finansiera verksamheter… och här är det många som står frågande inför fenomenet. man förstår sig inte riktigt på det, så att säga. Hur ger man lån i sådana situationer? En viktig sak har att göra med tidsaspekten. Det får inte ta för lång tid att komma igång.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *