Organisering och ledning

Organisering och ledning – tredje upplagan!

En bok som riktar sig till chefer, studenter, utvecklare, projektledare, entreprenörer…

HUR LEDER MAN EN FRAMGÅNGSRIK ORGANISATION?

Går det ut på att skapa ordning och reda eller på att hantera oordning – eller kanske både och? Denna grundläggande lärobok i organisationsteori behandlar traditionella frågor om mål, strategi, struktur, kultur, HRM, grupper och ledarskap. Dessutom behandlas förändrings- och förnyelseprocesser, entreprenörskap, verksamhetsstyrning och symbolisk ledning. Boken bygger på såväl klassisk som modern forskning, med många svenska exempel.

Organisering och ledning är en bok för dig som inte bara vill förstå organisering och ledning, utan också vill åstadkomma något med denna kunskap, som blivande chef/ledare eller entreprenör. Stor vikt läggs därför vid att göra teorierna praktiskt tillämpliga. Samtidigt finns en kritiskt ifrågasättande hållning, vars syfte är att öppna för nya insikter och inspirera till alternativa lösningar.

Denna nya upplaga är genomgående reviderad och uppdaterad.

Bokens används på utbildningar i företagsekonomi, idrottsvetenskap, hälsovetenskap, industriell ekonomi, ledarskap, media och kommunikation, journalistik, med mera.

Läs ett smakprov!

Sagt om boken

“En perfekt bok för organisation och ledarskap. Han skriver väldigt enkelt så man förstår teorier och blir insatt.”
Student vid Linköpings universitet

Denna bok skiljer sig genom den tydliga forskningskopplingen samtidigt som den riktar sig till praktiskt verksamma ledare. – Lärare på högskola

“Forslund presenterar gällande kunskap om organisering och ledning på ett överskådligt och intresseväckande sätt. Utmärkt för såväl studenter som ska förstå organisationers värld, som chefer som ska navigera däri”
Margareta Hult-Gårdmo, universitetslektor och organisationskonsult

“En unik bok. Genom sitt fokus på organisering och dess ledarskapspraktik får vi äntligen en text som flyttar uppmärksamheten från tröga strukturer till dynamiska processe, inte minst genom att bjuda in entreprenörskapet som en förnyelsekraft.” Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap.

“Det är ovanligt att en lärobok är snygg, både på ut- och insidan. Det ger en annan läsupplevelse. Sen förklarar den bra också.”
Student Högskolan på Gotland

“Det är som om man hör Magnus prata när man läser. Man känner igen det där resonerandet som vi hade på träffarna. Å ena sidan och å andra sidan. Man får reflektera mycket. Det är bra.”
Ekonomichef, deltagare på uppdragsutbildning

“En matnyttig tegelsten för studenten, chefen och konsulten”
Tidningen Personal och Arbetsliv,

“Hej! Har precis haft din bok Organisering och ledning som kurslitteratur i en distansutbildning från Örebro Universitet. Ville bara skriva några rader och tacka för en riktigt bra bok! Introduktionen till varje kapitel har underlättat att placera det lästa i “rätt fack” och kunskapsnivån har varit jämn hela vägen (vilket 3 år av heltidsstudier och 4 år av diverse kurser på distans visat inte alltid är fallet…). Är också glad för den höga språkliga kvaliteten genom hela boken.”
“V”

“Trots att jag läst liknande böcker tidigare så fick jag en ny förståelse genom att läsa den här boken. Riktigt bra bok om man jobbar som chef/ledare och vill gå lite djupare”
Tom (www.bok.nu)

“Nyttig, men också tänkvärd.”
Stina (www.bok.nu)

 

Läskommentarer och exempelfrågor hittar du här!