Föreläsningar

Vi anlitas ofta till att hålla kortare eller längre inspirationsföreläsningar, från 30 minuter till 4 timmar. Ibland utformas dessa som workshops. Är det en liten grupp kan det utvecklas till ett samtal där vi tillsammans utforskar olika teman.

Vi kan föreläsa om “det mesta” men gillar särskilt att prata om ledarskap och förändringsarbete. Vi tycker oss vara duktiga på att kombinera teori och praktik på ett sätt som både berör och gör det möjligt att gå till konkret handling i sin egen verksamhet.

Ofta försöker vi hitta innehåll och former som stimulerar till nytänkande. Ett exempel är föreläsningen Ledarskap, hårdrock och Nilecity. Filmklipp, forskningsresultat, musik, praktiska erfarenheter blandades i syfte att få 40 åhörare att fundera på hur de ska leda sina verksamheter framöver.

Exempel: Tema Ledarskap

 • Småländskt ledarskap
 • Ledarskapets grunder
 • Symboliskt och eller värdebaserat ledarskap
 • Ledarskap, hårdrock och Nilecity
 • Förändringsarbete i teori och praktik
 • Ledarskap för ökad innovationsförmåga

Exempel: Tema Organisation

 • Framtidens organisationer (En variant har varit: Morgondagens organisationer: för Paris Hilton, Marilyn Manson eller Dalai Lama?)
 • Att skapa effektiva grupper
 • Värderingar
 • Hur kan vi bli mer kreativa?
 • Storytelling