Hållbart Ledarskap 3dgr

En nyckel till framgång är att bygga en organisation som fortsätter att fungera effektivt även då den utsätts för tuffa påfrestningar. Detta kräver i sin tur ledare som har utvecklat ett ledarskap som är gediget, genuint, konsekvent, långsiktigt, utvecklande … eller som vi kallar det: hållbart.

Tillsammans med vårt partner Joule erbjuder vi en 3-dagars kurs i Hållbart ledarskap. Kursen kombinerar på ett nytt sätt forskning och praktik om hur man leder organisationer i komplexa situationer. Vi har hämtat inspiration från den forskning inom psykologi, ledarskap och organisationsutveckling som handlar om hållbarhet – eller som det också kallas: resilience.

Vår unika modell bjuder in till djupa funderingar och reflektioner kring ledarskap och organisation, men också till mycket konkreta verktyg som du kan använda i vardagen för att både själv bli mer effektiv och bygga en effektivare organisation.

Du som genomgår kursen får:

  • Ökad medvetenhet om dina egna reaktioner och beteenden i turbulenta situationer.
  • Verktyg som ökar förutsättningar för att skapa hållbara och framgångsrika organisationer.
  • Samtal som utmanar och inspirerar.

Kursen kan med fördel skräddarsys för just ert ledarteam.

Läs mer i vår broschyr!

Pst! Utbildningen finns också som en heldags-workshop riktat mot er ledningsgrupp. Läs mer här!