Hållbart ledarskap 1dag

Tillsammans med vårt partner Joule erbjuder vi en workshop-variant på vår 3-dagars utbildning i Hållbart ledarskap. Istället för att arbeta under en lite längre tid jobbar vi intensivt under en heldag med ledare från er organisation. Syftet är att ställa en diagnos på hållbarheten i ert ledarskap utifrån den modell vi arbetat fram.

Modellen bygger på en unik sammansättning av den senaste forskningen inom psykologi, ledarskap och organisationsutveckling med fokus på hållbarhet – eller som det också kallas: resilience.

Workshopen inkluderar korta inspel kring modellens beståndsdelar, följt av diskussioner i olika gruppkonstellationer. Syftet är att skapa gemensam bild av nuläget samt hur ni kan arbeta vidare för att öka hållbarheten – och organisationens effektivitet.