Om oss

Vi är ett konsultföretag som erbjuder kreativ utveckling av dig och din organisation både på strategisk och operativ nivå.

Våra uppdrag handlar ofta om Organisationsutveckling, Ledarutveckling och Affärsutveckling. Vi tror oss vara kreativa, innovativa och entreprenöriella. Vi kan bidra när det gäller att ta fram nya produkter och tjänster för era kunder, men också när det gäller den interna organisationen.

Vi arbetar långsiktigt, men kan också komma och hålla inspirerande föreläsningar eller workshops. Vår kunskap är väl förankrad i både praktisk erfarenhet och forskning.

I våra uppdrag strävar vi såklart efter effektivitet men inte utan glädje och meningsfullhet. Vi tror på nyttan av att tänka (lite) annorlunda.

Vill du anlita oss för att utveckla din verksamhet? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion på magnus@calcarius.se

Läs varför företaget heter Calcarius!