Förändringsarbete

Vi har lång erfarenhet från förändringsarbete.

Kanske upplever ni att det finns vissa mer eller mindre diffusa problem i organisationen ni inte riktigt får grepp om. En början kan då vara att hyra in oss för en inledande utredning.

Vi hyrs ibland in som processledare för workshops, t ex med inriktning på att arbeta fram värdegrunder eller för att förbereda ett förändringsarbete.

Behöver ni en extern person som leder eller stödjer ert förändringsarbete? Vi kan bidra i alla förändringsfaser, från att vara bollplank till att aktivt leda processer.

Tycker du att ni har för lite kreativitet, för lite nytänkande handilng, för lite “action”? Vill ni ha fler entreprenörer/intraprenörer? Vi är särskilt intresserad att arbeta med sådana situationer och har både idéer och erfarenhet som kan bidra till utveckling.

Värdebaserade organisationer, värdegrunder, värdeskapande system, … med engagerade ledare, engagerade medarbetare och engagerade kunder…. är sådant vi också gärna arbetar med. Särskilt viktigt är att hitta sätt att materialisera de värderingar organisationen har.