Gubben-i-lådan

En variant är att hyra in oss som “Gubben-i-lådan“, ett koncept som vi nog får förklara närmare vid en personlig kontakt. Syftet är att åstadkomma konkret utveckling på ett resurssnålt sätt.