Småländskt ledarskap

Finns det något som vi kan kalla för småländskt ledarskap: Jordnära chefer som känner sin personal – eller chefer som egentligen inte leder alls? Är det ett ledarskap som utvecklar medarbetarna eller tvärtom hämmar?

Jag erbjuder föreläsningar på detta tema, för små eller stora grupper, chefer eller icke-chefer. Föreläsningen baseras på ett forskningsprojekt där vi tittar närmare på föreställningar om småländskt ledarskap. Det brukar bli en hel del skratt men också en del tankeväckande funderingar.

magnus forslund

 

 

 

 

 

 

Inom Centrum för ledarskap i Småland jobbar forskarna med att försöka identifiera hur chefer gör för att skapa innovation och utveckling. En start på det arbetet var boken  ”Småländskt Ledarskap – en inledande betraktelse” som Magnus och kollegorna Mikael Lundgren och Katarina Zambrell är redaktörer för. Här berättar forskare och ledare personligt och engagerande om ledarskap i Småland och världen. Läs mer om hur du kan beställa boken här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *