Affärsutveckling

Vi har under lång tid arbetat med affärsutveckling inom olika typer av verksamheter. Vi upplever oss vara duktiga på att se nya möjligheter och på att ta fram kreativa och framgångsrika koncept.

Störst erfarenhet har vi inom områdena tjänster, utbildning och idrott.

Vi gillar den utveckling som skett vad gäller upplevelser. Då tänker vi inte bara på klassiska upplägg á la nöjesparker, äventyrsresor, cirkus, etc., utan på hur varje företag och organisation kan tänka på sitt erbjudande i upplevelsetermer. Vad skapas för upplevelse i hårsalongen, bokhandeln och klädbutiken? Vilken upplevelse får man av att besöka kommunhuset, simhallen, sjukhuset, förskolan, biblioteket, löpartävlingen, stadsparken, osv. Finns det en medveten strategi kring hur man använder de fem sinnena för att skapa en önskad upplevelse? Ju duktigare man är här, desto större värde får besökaren, oavsett om vi talar om värde i kronor, kunskap, glädje eller skönhet.  Läs gärna Pine & Gilmores bok “The Experience Economy“.

Vi tror också mycket på att föra samman företag, organisationer, produkter och tjänster som inte vanligtvis brukar vara sammankopplade. Hur kan en förskola bidra till utvecklandet av nya produkter? Vad har kyrkor och idrottsföreningar med varandra att göra?

Nära kopplat till ovanstående är att tänka kring utveckling i form av nätverk, där man försöker utveckla hela nätverket, inte bara den enskilda organisationen. Då kan oväntade synergier uppstå.