Kreativ utveckling av…

Vi jobbar med alla typer av organisationer och individer. Vi har erfarenhet från privat, offentlig och ideell sektor. Särskilt bra tror vi att vi passar organisationer och människor som anser att värderingar är viktiga för organisationens framgång och som vill något annat.

Ett specialintresse rör idrottsområdet. Vi driver två kunskapsportaler. En allmän om Sport Management och en som bara rör Football Management. Förutom att vi bloggar, bygger vi på med länkar till intressanta artiklar, böcker, uppsatser, m m.