Kreativ utveckling av…

Vi jobbar med alla typer av organisationer och individer. Vi har erfarenhet från privat, offentlig och ideell sektor. Särskilt bra tror vi att vi passar organisationer och människor som är intresserade av verklig utveckling och som vill och vågar testa nya idéer.

Ett specialintresse rör idrottsområdet. Vi har drivit två kunskapsportaler, Sport Management och Football Management. Aktiviteten på dessa är för närvarande mycket låg.