Böcker

Se länkar i menyn.

Magnus har skrivit flera böcker, bland annat följande:

Ledarskap för ökad innovationsförmåga – exemplet Småland (2019)
Organisering och ledning (2019, 3:e upplagan)
Småländskt ledarskap – inledande betraktelser (2016)
Ledning av idrottsföreningar – berättelser från gräsrotsnivå (2012)
Det omöjliggjorda entreprenörskap – om företagsamhet och förnyelsekraft på golvet (2002)

En ny bok om att leda förändrings- och förnyelseprocesser är på väg ut 2021.