Böcker

Se länkar i menyn.

Jag jobbar med flera manus till, bland annat gällande förändringsarbete, sport management och entreprenörskap. Som många andra har jag också en skönlitterär bok på gång… :-).