Social innovation

Ingen tvekan om att “innovation” är ett populärt ord under Almedalsveckan. Likaså ordet “social”. Det är ju på ett sätt roligt att det vi diskuterade i Växjö under 1990-talet nu slagit igenom på bred front: entreprenörskap (och innovation) handlar inte bara om traditionella företag, utan kan ske överallt.

Det som flera pratar om är att vi nu ser tendenser att vi allt mer blandar olika sätt att organisera, utveckla, finansiera verksamheter… och här är det många som står frågande inför fenomenet. man förstår sig inte riktigt på det, så att säga. Hur ger man lån i sådana situationer? En viktig sak har att göra med tidsaspekten. Det får inte ta för lång tid att komma igång.

 

Innovation i offentlig sektor

Flera seminarier idag om innovation i offentlig sektor. “Äntligen”, skulle man kunna säga. Det känns som hög tid för offentlig sektor att ta tag i frågan. Martin Sparr från Innovationsrådet för offentlig sektor berättade intressant om deras kartläggning och konkreta arbete. Får en liten känsla av att de skulle ha nytta av de mer radikala idéer som entreprenörskapsforskningen kan erbjuda. Ska man skapa nytt handlar det om att utmana, att vara illojal mot det etablerade. Det är både skrämmande (för en del) och något som många gärna slår ner på. En deltagare på seminariet menade till exempel att en myndighetschef INTE får vilja jobba emot en ny lag. “Det är illojalt”. Mm.. men om det görs i syfte att skapa något nytt?

Det knepiga är att det vi vill åt (innovation) så lätt hämmas av alla andra måsten och sånt som anses vara viktigare. Som system, rutiner, strukturer…. Det är klart att de måste finnas och att allt hänger ihop. Seminariet visade dock att det är så lätt för många att börja där, och inte med hur vi som ledare kan skapa en mer innovativ kultur.

Samhällsentreprenörskap

I torsdag lyssnade jag på Professor Emeritus i Entreprenörskap vid Linnéuniversitetet, Bengt Johannisson. Han berättade om en kommande antologi i samhällsentreprenörskap. Av döma av förhandstitten kommer det bli spännande texter om hur ett vardagligt entreprenörskap kan uppstå i gränslandet mellan ideella, offentliga och privata organisationer. En slutsats (av flera) är att detta entreprenörskap kan fungera som katalysator i lokala sammanhang. För egen del tycker jag mig se detta tydligt när det gäller idrottsföreningars verksamhet på mindre orter. Dessa har i många fall ersatt kyrkan eller lokala partier som den arena där man “kittar” ihop orten och skapar resurser för social – och företagsmässig – utveckling. Det finns all anledning att lägga mer fokus på dessa typer av studier.

Lekens betydelse

Sveriges Radio (Vetandets värld) tog i dagarna upp lekens betydelse för kreativiteten. Nu är ju detta inget nytt. Inom entreprenörskapsforskningen har man ett bra tag lyft fram lekens betydelse och påmint oss om att vi som barn är mycket entreprenöriella. Ibland har det gjorts med referens till uttrycket “homo ludens” (den lekande människan), som bl a Johan Huizinga skrivit om. Inte desto mindre är det bra att bli påmind om att vuxna ofta ser lek som något som inte hör hemma inom arbetslivet – förutom i särskilda så kallade “kreativa företag”. Offentliga organisationer till exempel, har ofta en förkärlek för att framstå som allvarliga, som seriösa. Hur kan vi annars lita på dom? Märkligt nog är det många forskare som tycker likadant om vetenskapligt arbete. Mycket talar dock för att vi alla behöver leka, om inte annat för att vi alla behöver skapa nytt då och då. Leken möjliggör för oss att testa något nytt – utan att ta det allt för allvarligt. Då blir det lättare att gå vidare och testa något annat. Och plötsligt så…

Nytt år!

Ett nytt spännande år på gång. I år ska vi bland annat ge oss på utmaningen att hjälpa till med att få igång mer entreprenörskap i en offentlig myndighet. Ett antal workshops med ledare på olika nivåer ska förhoppningsvis få igång spännande samtal, tankar och handlingar.

Ett par föreläsningar/workshops med inriktning på praktisk föreningsekonomi för ideella organisationer är också inbokade.

Till det fortsätter ledarutvecklingsprogrammet med ett bostadsföretag (som sker inom ramen för Linnéuniversitetet).

Jag jobbar också med några bokmanus, varav ett har den preliminära titeln: Ledning av idrottsföreningar.

Vi ses!

/Magnus