Gott nytt år!

Det har varit ett hektiskt 2012 för Calcarius Consulting. Flera intressanta konsultuppdrag har varvats med ett antal föreläsningar och bokskrivande. Boken Ledning av idrottsföreningar – berättelser från gräsrotsnivå gav eko lite här och var. Flera radioinslag och artiklar visade att många var intresserade av att diskutera situationen för dagens idrottsföreningar. Den är i många fall prekär, något jag diskuterar vidare på min blogg sportmanagement.se. Glädjande nog börjar en del idrottsföreningar se nyttan av att ta in extern kompetens – och då menar jag inte i form av styrelseledamöter…

Under hösten har jag arbetat med en ny upplaga av Organisering och ledning. Tidigare gavs den ut av Norstedts. Fr o m januari 2013 ges den ut av Liber. Den används av drygt 1000 studenter varje år. Nytänkande organisationer använder den också till sina chefer i utvecklingssyfte. Det finns ett antal exemplar kvar av den gamla upplagan. Den säljs nu ut till reducerat pris. Kontakta mig för offert.

Familjeföretagande : affärer och känslorLite i skymundan kom mitt kapitel om Ledarskap i familjeföretag – ur ett medarbetarperspektiv som jag skrev till boken Familjeförtagande – affärer och känslor. Boken har fått positiv uppmärksamhet, då svensk litteratur på området inte är så omfattande. Mitt fokus var på hur medarbetarna kan uppfatta ledarskapet i ett familjeföretag. Särskilt intressant är att det kan uppfattas som svårtolkat, nästan förvirrande ibland. Hur ska man egentligen agera för att vara en “god medarbetare”? Spelar det någon roll vad man gör eller handlar allt ändå bara om de som tillhör familjen och om att samla så mycket pengar i ladorna som helst?

År 2013 fortsätter jag med ett längre konsultuppdrag samt erbjuder föreläsningar av olika slag. Tillsammans med en partner som är psykolog kommer vi att erbjuda en ny ledarskapsutbildning: hållbart ledarskap. Den bygger på forskning om bl a resilience och kaosteori. Genom att kombinera rön från den senaste psykologiforskningen med den senaste organisations- och ledarskapsforskningen har vi formulerat en spännande utbildning. Mer om det senare.

Under året väntar också mer skrivande. Jag jobbar vidare på min bok om hur man kan leda förändrings- och förnyelseprocesser. Forskning kommer varvas med egnas och andras erfarenheter. Håll utkik!

Alla tillönskas ett Gott Nytt År!