Utbildningar i Hållbart ledarskap

Vårt samarbete med Joule har resulterat i en 3-dagars kurs i Hållbart ledarskap. Vi tror såklart stenhårt på att denna kurs kan öppna upp nya tankar samtidigt som den kommer ge konkreta verktyg som du kan omsätta i vardagen i morgon. Det är ju så vi vill ha det själva.

Vi har också utvecklat en variant på 3-dagarskursen, som blir mer av en workshop under en heldag, där vi intensivt jobbar tillsammans för att skapa en bild av nuläget och möjliga handlingsalternativ framåt.

Hållbart ledarskap

Tillsammans med en partner diskuterade jag idag vidare kring en utbildning i hållbart ledarskap. Tanken är att bidra till att chefer bättre kan hantera turbulenta situationer och miljöer.
Vi tror oss kunna bygga ett spännande koncept som både stimulerar till nytänkande och ger några konkreta verktyg. Vi gissar att 3 x 1 dagar är ett bra upplägg. Då hinner man tänka och prova mellan varje träff. Vad tror du om detta, kan det vara något? Finns det något särskilt du skulle vilja ha med?