Föreningsutveckling i Värnamo

För några dagar sedan höll jag ett pass med idrottsföreningar i Värnamo-området. Temat var hur man ska öka intäkterna i föreningen. Jag utgick från en berättelse från en idrottsförening jag själv var involverad i för tio år sedan och sedan diskuterade vi kopplingar till de närvarande föreningarna. Läs mer här.

Samhällsentreprenörskap

I torsdag lyssnade jag på Professor Emeritus i Entreprenörskap vid Linnéuniversitetet, Bengt Johannisson. Han berättade om en kommande antologi i samhällsentreprenörskap. Av döma av förhandstitten kommer det bli spännande texter om hur ett vardagligt entreprenörskap kan uppstå i gränslandet mellan ideella, offentliga och privata organisationer. En slutsats (av flera) är att detta entreprenörskap kan fungera som katalysator i lokala sammanhang. För egen del tycker jag mig se detta tydligt när det gäller idrottsföreningars verksamhet på mindre orter. Dessa har i många fall ersatt kyrkan eller lokala partier som den arena där man “kittar” ihop orten och skapar resurser för social – och företagsmässig – utveckling. Det finns all anledning att lägga mer fokus på dessa typer av studier.