Småländskt ledarskap

Vad betyder småländskt ledarskap för dig? Är det något bra eller något som mest hindrar utveckling? Jag erbjuder en föreläsning som startar i ett forskningsprojekt där vi tittat närmare på föreställningar om vad småländskt ledarskap kan vara. Jag har bland annat pratat om detta på Ledarskapsdagarna i Oskarshamn.

Social innovation

Ingen tvekan om att “innovation” är ett populärt ord under Almedalsveckan. Likaså ordet “social”. Det är ju på ett sätt roligt att det vi diskuterade i Växjö under 1990-talet nu slagit igenom på bred front: entreprenörskap (och innovation) handlar inte bara om traditionella företag, utan kan ske överallt.

Det som flera pratar om är att vi nu ser tendenser att vi allt mer blandar olika sätt att organisera, utveckla, finansiera verksamheter… och här är det många som står frågande inför fenomenet. man förstår sig inte riktigt på det, så att säga. Hur ger man lån i sådana situationer? En viktig sak har att göra med tidsaspekten. Det får inte ta för lång tid att komma igång.

 

Innovation i offentlig sektor

Flera seminarier idag om innovation i offentlig sektor. “Äntligen”, skulle man kunna säga. Det känns som hög tid för offentlig sektor att ta tag i frågan. Martin Sparr från Innovationsrådet för offentlig sektor berättade intressant om deras kartläggning och konkreta arbete. Får en liten känsla av att de skulle ha nytta av de mer radikala idéer som entreprenörskapsforskningen kan erbjuda. Ska man skapa nytt handlar det om att utmana, att vara illojal mot det etablerade. Det är både skrämmande (för en del) och något som många gärna slår ner på. En deltagare på seminariet menade till exempel att en myndighetschef INTE får vilja jobba emot en ny lag. “Det är illojalt”. Mm.. men om det görs i syfte att skapa något nytt?

Det knepiga är att det vi vill åt (innovation) så lätt hämmas av alla andra måsten och sånt som anses vara viktigare. Som system, rutiner, strukturer…. Det är klart att de måste finnas och att allt hänger ihop. Seminariet visade dock att det är så lätt för många att börja där, och inte med hur vi som ledare kan skapa en mer innovativ kultur.