Lekens betydelse

Sveriges Radio (Vetandets värld) tog i dagarna upp lekens betydelse för kreativiteten. Nu är ju detta inget nytt. Inom entreprenörskapsforskningen har man ett bra tag lyft fram lekens betydelse och påmint oss om att vi som barn är mycket entreprenöriella. Ibland har det gjorts med referens till uttrycket “homo ludens” (den lekande människan), som bl a Johan Huizinga skrivit om. Inte desto mindre är det bra att bli påmind om att vuxna ofta ser lek som något som inte hör hemma inom arbetslivet – förutom i särskilda så kallade “kreativa företag”. Offentliga organisationer till exempel, har ofta en förkärlek för att framstå som allvarliga, som seriösa. Hur kan vi annars lita på dom? Märkligt nog är det många forskare som tycker likadant om vetenskapligt arbete. Mycket talar dock för att vi alla behöver leka, om inte annat för att vi alla behöver skapa nytt då och då. Leken möjliggör för oss att testa något nytt – utan att ta det allt för allvarligt. Då blir det lättare att gå vidare och testa något annat. Och plötsligt så…