Utbildningar i Hållbart ledarskap

Vårt samarbete med Joule har resulterat i en 3-dagars kurs i Hållbart ledarskap. Vi tror såklart stenhårt på att denna kurs kan öppna upp nya tankar samtidigt som den kommer ge konkreta verktyg som du kan omsätta i vardagen i morgon. Det är ju så vi vill ha det själva.

Vi har också utvecklat en variant på 3-dagarskursen, som blir mer av en workshop under en heldag, där vi intensivt jobbar tillsammans för att skapa en bild av nuläget och möjliga handlingsalternativ framåt.

Kursledare på kurs

Igår träffade jag ett gäng kursledare inom bostadsbranschen. Som vanligt var det lite speciellt att “hålla kurs för kursledare”. I fokus var kursledarens roll. Hur kan man förhålla sig till den? Vi pratade en del om dels kursledarens mål med sitt uppdrag, dels vad organisationen har för mål med kursledarens arbete. När det gäller senare fanns det inget uttalat, vilket gör att var och en får hitta sin egen roll.

Jag presenterade sedan tre olika “gestalter” som kan användas för att fundera kring sin kursledarroll: ledaren som instruktör, konstnär eller präst. Den är baserad på en bok av Hatch m fl (Three faces of leadership). Jag bytte ut manager mot instruktör. Det blev en bra diskussion där det kändes som att deltagarna kunde relatera till de olika gestalterna. Till och med idén om att man som kursledare agerade som frälsare tog fäste. Poängen med att hålla en kurs är kanske mer att “frälsa” deltagarna till företaget än att gå igenom ett faktastoff, även om det senare såklart inte får glömmas bort.

Vi pratade också en del om att hitta sin egen story och basera sitt kurslederi på den. För det krävs det att storyn hänger ihop, att den engagerar och att den känns äkta.

Alla var slutligen överens om att det ska vara kul att gå på en kurs. DET kändes tryggt att höra.