Situationsanpassat ledarskap…

Igår var det dags för ny workshop med ett företag i fastighetsbranschen. Det var läge att lite mer konkret diskutera ledarskap med hjälp av modeller. Vi valde det Situationsanpassade ledarskapet (Hersey & Blanchard). Det blev en bra diskussion där vi lyckades knyta in rätt mycket av det som pågår i den förnyelseprocess företaget är inne i. Särskilt intressant blev det när vi pratade om hur man avgör medarbetarens mognad. Går det att göra objektivt eller grumlas ens bedömningar av förutfattade meningar, fördomar, etc.? En del tyckte det gick att göra det objektivt, ända tills vi började komplicera diskussionen. Då blev det till slut inte så enkelt att självklart slå fast hur en person som vill mycket “ser ut”. Ofta kan det ju låta mycket om en sådan, men hur blir det i praktiken? En chef var helt på det klara med att många som inte framstår som så energiska eller framåt, också har en stark vilja. Men om de har en ledare som inte ser det, utan bara agerar som en instruerande ledare, ja, då kan det effektivt dämpa henne/honom.

Det här var bara en av många riktigt spännande diskussioner under mycket bra workshop. Fantastiskt att få vara med… 🙂