Innovation i offentlig sektor

Flera seminarier idag om innovation i offentlig sektor. “Äntligen”, skulle man kunna säga. Det känns som hög tid för offentlig sektor att ta tag i frågan. Martin Sparr från Innovationsrådet för offentlig sektor berättade intressant om deras kartläggning och konkreta arbete. Får en liten känsla av att de skulle ha nytta av de mer radikala idéer som entreprenörskapsforskningen kan erbjuda. Ska man skapa nytt handlar det om att utmana, att vara illojal mot det etablerade. Det är både skrämmande (för en del) och något som många gärna slår ner på. En deltagare på seminariet menade till exempel att en myndighetschef INTE får vilja jobba emot en ny lag. “Det är illojalt”. Mm.. men om det görs i syfte att skapa något nytt?

Det knepiga är att det vi vill åt (innovation) så lätt hämmas av alla andra måsten och sånt som anses vara viktigare. Som system, rutiner, strukturer…. Det är klart att de måste finnas och att allt hänger ihop. Seminariet visade dock att det är så lätt för många att börja där, och inte med hur vi som ledare kan skapa en mer innovativ kultur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *