Köp Ledning av idrottsföreningar

Boken Ledning av idrottsföreningar – berättelser från gräsrotsnivå kan beställas direkt av mig för 240 kr inkl frakt (för fler än 5 st, kontakta mig för offert). Du sparar över 10 % jämfört med andra bokhandlare.

Skicka e-post till Magnus@calcarius, med beställt antal exemplar och leveransadress.
Betala in 240 kr per bok på bankgiro 767-5374 (Calcarius AB). Ange tydligt ditt namn så jag kan koppla ihop det med din beställning.
Försäljning kan ske mot faktura, men totalpriset inkl frakt är då 250 kr.
Leveranstid c:a 1 vecka, från det jag får din betalning (ofta snabbare).

Sagt om boken Organisering och ledning

Här är en kommentar från Sara, en chef inom offentlig förvaltning, som för ett tag sedan läste min bok Organisering och ledning och som på sin blogg skrev:

“Vår huvudbok, Magnus Forslunds Organisering och ledning är otroligt lättläst, med en personlig touch som inte blivit för mycket än, efter 180 sidor. För mina mer akademikerskeptiska kolleger ska jag någon gång läsa upp slutklämmen på avsnittet om rekrytering i kapitlet HRM – att leda och utveckla individer:
“Ingen vill hoppa i galen tunna och ingen vill att en galning hoppar i ens egen tunna.”
I sitt sammanhang är detta en helt relevant anmärkning.”

Förutom att det är roligt att hon upplevde bokens personliga touch positivt, så är det roligt att hon gillade citatet. Det kom som en ingivelse när jag satt och skrev och jag kom att gilla det. Jag kunde se bilden framför mig av hur den där “galningen” hoppar ner och gör det så obekvämt för oss i vår tunna. Där, där det är så trångt, så tunnan kränger och far. Och vatten som skvalpar över. Och vår fot blir trampad på, där, där nere under ytan. Och det blir smutsigt och grumligt vatten…. Ja, ungefär så.

Heavy Metal Managing

Se där, nu har det kommit en bok med titeln Heavy Metal Management. Beskrivningen är “Humoristiskt men välgrundat om hårdrockstänkande i företagsledning. Världens företagsledare har mycket att lära av hårdrockarna”. Utan att ha läst den känner jag en viss glädje i så måtto att jag ju var något på spåren – för en sådär fem år sedan. I boken Mythical Inspirations for Organizational Realities  (med Monika Kostera som redaktör) som kom 2008 har jag ett kapitel med titeln Heavy Metal Managing.

Jag utforskar i kapitlet om det finns kopplingar mellan hårdrock som genre och ledning av företag. I detta utgick jag bl a från sociologen Deena Weinstens analys av hårdrock. Resultat blev att det såklart finns flera kopplingar. En är den anda av att “never surrender” som finns inom hårdrock och som man kan hitta hos entreprenörer. En annan att det i många (duktiga) företag finns ett samspel mellan två personer (sångaren och gitarristen …) som t ex VD och ekonomichef eller VD och någon annan viktig person. De kompletterar, samverkar men också utmanar varandra, vilket skapar positiv dynamik i företagsledandet.

I en artikel i Smålandsposten pratade vi om boken och bl a nämnde jag IKEA och Ingvar Kamprad som exempel på “hårdrock”. Här kan man förvisso ha invändningar. Men det rebelliska och förmågan att inte ge upp – det finns åtminstone där. Och fans har de, över hela världen. Till en sådan grad att fansen sätter upp egna fan-sidor. Som Iron Maidens fans gör.

Jag har sedan boken närt en tanke om att gå vidare. Det ska bli spännande att se om de som skrivit nämnda bok tänker om detta på samma sätt som jag gjort, eller om det fortfarande finns ett litet utrymme att skriva en mer “extended version” av det här med Heavy Metal Managing.

Nya upplagan ute!

Organisering och ledningNya upplagan av Organisering och ledning är nu ute. Denna gång på Liber. Köp den t ex via Adlibris. Läs ett smakprov . Boken kan läsas av alla som är intresserade av organisering och ledning. Du behöver inte vara akademiker, även om boken är skriven för att användas i undervisningssammanhang, bl a på universitet. Trevlig läsning!

 

Lite säljtext 🙂

HUR LEDER MAN EN FRAMGÅNGSRIK ORGANISATION? Går det ut på att skapa ordning och reda eller på att hantera oordning – eller kanske både och? Denna grundläggande lärobok i organisationsteori behandlar traditionella frågor om mål, strategi, struktur, kultur, HRM, grupper och ledarskap. Dessutom behandlas förändrings- och förnyelseprocesser, entreprenörskap, verksamhetsstyrning och symbolisk ledning. Boken bygger på såväl klassisk som modern forskning, med många svenska exempel.

 

Sagt om första upplagan:

Jag ville bara skriva några rader och tacka för en riktigt bra bok! Introduktionen till varje kapitel har underlättat att placera det lästa i “rätt fack” och kunskapsnivån har varit jämn hela vägen. Är också glad för den höga språkliga kvaliteten genom hela boken. – Student vid Örebro universitet

Denna bok skiljer sig genom den tydliga forskningskopplingen samtidigt som den riktar sig till praktiskt verksamma ledare. – Lärare på högskola

Feedback

En student skriver följande om min bok Organisering och ledning:

“en perfekt bok för organisation och ledarskap. Han skriver väldigt enkelt så man förstår teorier och blir insatt.”

Om detta nu stämmer och inte bara är ett säljknep så att hon kan sälja den på andrahandsmarknaden… så är det kul när det verkar som att ambitionen med boken nås, i alla fall med avseende på att underlätta för läsaren att förstå teorierna. Det finns ju inget självändamål med att det ska vara så krångligt. Tycker jag.

Gott nytt år!

Det har varit ett hektiskt 2012 för Calcarius Consulting. Flera intressanta konsultuppdrag har varvats med ett antal föreläsningar och bokskrivande. Boken Ledning av idrottsföreningar – berättelser från gräsrotsnivå gav eko lite här och var. Flera radioinslag och artiklar visade att många var intresserade av att diskutera situationen för dagens idrottsföreningar. Den är i många fall prekär, något jag diskuterar vidare på min blogg sportmanagement.se. Glädjande nog börjar en del idrottsföreningar se nyttan av att ta in extern kompetens – och då menar jag inte i form av styrelseledamöter…

Under hösten har jag arbetat med en ny upplaga av Organisering och ledning. Tidigare gavs den ut av Norstedts. Fr o m januari 2013 ges den ut av Liber. Den används av drygt 1000 studenter varje år. Nytänkande organisationer använder den också till sina chefer i utvecklingssyfte. Det finns ett antal exemplar kvar av den gamla upplagan. Den säljs nu ut till reducerat pris. Kontakta mig för offert.

Familjeföretagande : affärer och känslorLite i skymundan kom mitt kapitel om Ledarskap i familjeföretag – ur ett medarbetarperspektiv som jag skrev till boken Familjeförtagande – affärer och känslor. Boken har fått positiv uppmärksamhet, då svensk litteratur på området inte är så omfattande. Mitt fokus var på hur medarbetarna kan uppfatta ledarskapet i ett familjeföretag. Särskilt intressant är att det kan uppfattas som svårtolkat, nästan förvirrande ibland. Hur ska man egentligen agera för att vara en “god medarbetare”? Spelar det någon roll vad man gör eller handlar allt ändå bara om de som tillhör familjen och om att samla så mycket pengar i ladorna som helst?

År 2013 fortsätter jag med ett längre konsultuppdrag samt erbjuder föreläsningar av olika slag. Tillsammans med en partner som är psykolog kommer vi att erbjuda en ny ledarskapsutbildning: hållbart ledarskap. Den bygger på forskning om bl a resilience och kaosteori. Genom att kombinera rön från den senaste psykologiforskningen med den senaste organisations- och ledarskapsforskningen har vi formulerat en spännande utbildning. Mer om det senare.

Under året väntar också mer skrivande. Jag jobbar vidare på min bok om hur man kan leda förändrings- och förnyelseprocesser. Forskning kommer varvas med egnas och andras erfarenheter. Håll utkik!

Alla tillönskas ett Gott Nytt År!

Organisering och ledning – boken

Boken Organisering och ledning är nu slut hos förlaget Norstedts. Tyvärr vill de inte trycka upp fler exemplar då den fr o m januari 2013 kommer ges ut av Liber. Jag har därför själv tryckt upp ett antal exemplar. Följande lösningar gäller för de olika lärosätena.

Karlstad universitet (Företagsekonomi A) + Malmö Högskola (Fastighetsvetenskap): ni betalar in 320 kr på mitt bankgiro 767-5374 (Calcarius AB). Ange namn, personnummer, lärosäte (Kstad eller Malmö) samt e-postadress. Böcker lämnas sedan ut av kursansvarig/motsvarande utifrån lista som jag skickar över utifrån inbetalningar.

Mälardalens högskola (Företagsekonomi): ni som just nu läser kurs och saknar bok. 20 exemplar har skickats till Marie Mörndal. Distansstudenter ska beställa direkt från mig. Information har lagts ut på er portal.

Göteborgs universitetet (kurs FH1107) köper från studentkåren.

Örebro universitet (Företagsekonomi A, Örebro + Grythyttan). Ni betalar in 325 kr på mitt bankgiro 767-5374 (Calcarius AB). Ange namn, personnummer, lärosäte (Örebro eller Grythyttan) samt e-postadress. Böcker lämnas sedan ut av kursansvarig/motsvarande utifrån lista som jag skickar över utifrån inbetalningar.

De “senast”-datum som angivits kan ni bortse ifrån. Betala in så ordnar det sig.

Om det finns ytterligare kurser som använder boken, hör av er snarast till Magnus@calcarius.se, 070-8183442.

Ny upplaga under bearbetning

Boken Organisering och ledning kommer till våren 2013 att ges ut på nytt förlag: Liber. I samband med det kommer jag göra förändringar av boken. En del kommer tas bort och en del kommer läggas till. I några fall, där jag förstått att studenter haft svårt att ta till sig resonemangen, kommer jag försöka förtydliga. Hör gärna av dig om du har idéer till magnus@calcarius.se.

Ledning av idrottsföreningar..

Ny bok Ledning av idrottsföreningar ute nu och seminarium under Almedalsveckan. Seminariet sänds via nätet. Se här (om tekniken fungerar :-)).

Om boken: “Vad innebär det att leda en idrottsförening på gärdsgårdsnivå? Hur kan man hantera de ständigt ökande krav som ställs på verksamheten i form av kompetens och pengar? I en unik studie diskuteras dessa och många andra närliggande frågor. I boken får vi följa hur författaren engagerar sig i idrottsföreningen Sandsbro AIK och under fem års tid deltar intensivt i ledning och utveckling av verksamheten. Det sker en kraftig utveckling, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt – en utveckling som dock inte är problemfri.”  Beställ t ex på Adlibris.

Toppsäljare?

Trevlig läsning idag var att se att hos Internetbokhandeln Bokus låg min bok Organisering och ledning denna vecka på plats 5 i Topplistan Ekonomi & Ledarskap. Kanske är det Karlstadsstudenterna som köpt boken till den kurs som startar i morgon? Jag får möjligheten att undersöka det på plats, då jag ska prata med dem om just organisering och ledning.