Storytelling m m

I fredags deltog jag på en personaldag med ett bostadsföretag. Min uppgift gick ut på att dels hålla en 40 min inspirationspass om storytelling dels “skörda” stories, bl a i ett “storytellingrum” jag byggt upp. Med videokamera och diktafon kände jag mig lite grann som Niklas i Skavlan. De som berättade “bästa” storyn fick ett fint pris: en fotboll (som hade koppling till mitt inspirationspass)! På bilden återberättas storyn för alla 200 medarbetare. Till höger ser ni Mi Ridell som var konferencier, inspirationstalare, m m under dagen. Hennes professionalitet bidrog till att det blev en riktigt kul dag.

För min egen del var deltagandet ett led i den förnyelseprocess som pågår i företaget. Vi har sedan december jobbat med olika aktiviteter som syftar till att skapa ännu mer glädje, lust, kreativitet, etc. Vi fortsätter under hösten.