Ledning av idrottsföreningar..

Ny bok Ledning av idrottsföreningar ute nu och seminarium under Almedalsveckan. Seminariet sänds via nätet. Se här (om tekniken fungerar :-)).

Om boken: “Vad innebär det att leda en idrottsförening på gärdsgårdsnivå? Hur kan man hantera de ständigt ökande krav som ställs på verksamheten i form av kompetens och pengar? I en unik studie diskuteras dessa och många andra närliggande frågor. I boken får vi följa hur författaren engagerar sig i idrottsföreningen Sandsbro AIK och under fem års tid deltar intensivt i ledning och utveckling av verksamheten. Det sker en kraftig utveckling, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt – en utveckling som dock inte är problemfri.”  Beställ t ex på Adlibris.

Mycket diskussion om idrott…

I skrivande stund är jag i slutfasen av färdigställandet av boken Ledning av idrottsföreningar. Det är en rapport från en ingående fallstudie av en breddidrottsförening. Den planeras komma ut i juni. Boken har redan väckt visst intresse, i tidningar och radio. Förhoppningsvis kan detta leda till nya satsningar på forskning och utveckling kring just ledning av sådana organisationer. Mer information om boken hittar du här.